Lean Six Sigma Black Belt kursus

På dette Lean Six Sigma Black Belt kursus lærer du at løse kritiske og komplicerede kvalitetsudfordringer, hvor mange andre må give fortabt. Du lærer, at gøre det til en god engagerende proces for både ledelsen og medarbejderne, så der er opbakning til den implementerede løsning.

Som Lean Six Sigma Black Belt gennemfører du resultatskabende forbedringsprojekter på strategisk niveau, regionalt (eller højere) niveau, og ofte også på  et tværfagligt og tværorganisatorisk niveau. Er dit behov på taktisk niveau indenfor eget fagområde eller egen afdeling, så kig eventuelt på Green Belt uddannelsen.

Som Lean Six Sigma Black Belt bliver du en værdifuld og eftertragtet ressource for din organisation.

Vi sikrer dig din succes 

Inden du starter, laver vi en forventningsafstemning med dig og din leder. Hvilke færdigheder er det du/I mangler, og hvilke færdigheder er det du/I ønsker at besidde efter endt uddannelse og certificering. Efter hvert modul laver vi en status, så vi sikrer at dine mål bliver indfriet.

Lean Six Sigma kurser

Vi har Lean Six Sigma kurser på flere niveauer, til procesoptimering. Klik her og se dem alle sammen.

Optimal læring af Lean Six Sigma

Læringsforløbet er sat sammen, så det sikrer dig størst kompetenceudvikling (nck.au.dk). Undervisningen er samtidig så fleksibelt, at du selv kan planlægge, hvilke dage og tidspunkt på dagen du undervises.

Kurset kombinerer:

 • State of the art e-learning med tæt tilknytning til din praksis
 • Lærerbaseret undervisning
 • Praktisk “hands on” Lean Six Sigma-projekt, hvor du løser en kvalitetsudfordring i din organisation
 • Personlig projektcoaching

E-learning, industrispecifik og interaktiv

Teorien lærer du via 140 timers (ca. 20 dages) interaktiv e-learning i det tempo og den dybde du har brug for.
Op til halvdelen af tiden vil du bruge på interaktive øvelser og tests.

Du kan vælge e-learningsmateriale, der er tilpasset din industri: produktion (standard), finans, sundhed og service. Det øger dit læringsudbytte og gør det nemmere og sjovere at lære.

Efter hver projektfase tester du din viden med spørgsmål, der svarer til eksamensspørgsmål. Så kender du dit eget færdighedsniveau, og du kender sværhedsgraden og formen på eksamensspørgsmålene.

 

Lærerbaseret undervisning

Du har i alt 10 timers lærerbaseret undervisning. Du kan se hvordan de er fordelt i nedenstående figur. For hver projektfase vil underviseren samle op på teorien, du kan få uddybet emner og få afklaret spørgsmål til teorien. Den lærerbaserede undervisning afholdes med 3-4 ugers intervaller.

Lean Six Sigma projekt med coaching

Den største kompetenceudvikling sker, når teorien anvendes i praksis i umiddelbar forlængelse af undervisningen (transfer). Samtidig med teoriundervisningen anvender du teorien på et praktisk Lean Six Sigma projekt i egen organisation. Det er afgørende at, projektet løser en kritisk problemstilling og at du har din leders og evt. ledergruppes opbakning til projektet.

 

Personlig projektcoaching

For at sikre fremdrift og kvalitetsniveauet i dit projekt har du en personlig projektcoach til din rådighed. Du har 10 timers meget værdifuld hjælp, der sikrer den røde tråd gennem DMAIC-faserne og et signifikant projektudbytte. Du kan se hvordan projektcoachingen er fordelt i forløbet i nedenstående figur.

For at blive certificeret Black Belt hos eye4improve skal du gennemføre 2 projekter. De skal være afsluttet senest 18 mdr. efter påbegyndt uddannelse. Du skal forvente at bruge en hel dags arbejde pr. uge på dine projekter.

Overblik over kursusforløbet

Her kan du se, hvordan dit kursusforløb er bygget op med: e-learning, test, lærerbaseret undervisning, coaching-timerne til dit Lean Six Sigma projekt med DMAIC-metoden og endelig eksaminering og certificering.

Beskrivelse af indhold i kurset

På de nedenstående faner, kan du læse mere om indholdet i kurset.

Kick off

På Kick off modulet gennemgår vi kursusforløbet og e-learningsplatformen sammen, og du vil kunne få afklaret spørgsmål. Du vil også møde andre kursister, og I vil få adgang til et lukket gruppeforum.

 

Projektopstart

Din leder skal indledningsvis deltage på dette møde, da din leders og din organisations opbakning er afgørende for et succesfuldt kursus- og projektforløb.

Inden mødet har du udfyldt et skema med dine og din leders forventninger og ønsker til udbyttet af kurset, samt hvilke aftaler I har gjort for arbejdsrammerne for dit projektarbejde.

 

Intro til projektgruppen

Der vil ofte være et behov for at din projektgruppe får kendskab til Lean Six Sigma metoden og den effektive DMAIC-projektmodel, fordi et DMAIC-projekt udfordrer vores normale tilgang til problemløsning.

 

For at sikre alle et godt forløb afholder vi en introduktion til Lean Six Sigma metoden og forløbet for projektdeltagerne. Vi tager alle de udfordrende og kritiske spørgsmål til metoden og projektforløbet, som deltagerne må sidde inde med. Dem tager vi for dig, så du kan koncentrere dig om din læring og gennemførelsen af dit kursusprojekt.

 

E-learningen

Alt materiale er på Engelsk.

Hver projektfase består af en række undervisningsmoduler. Alle modulerne skal gennemføres. Du skal forvente at bruge ca. 140 timer på at komme igennem e-learningsmaterialet. Husk at afsætte dedikeret tid til det i din kalender og få det aftalt med din leder. Der drejer sig om ca. 20 hele arbejdsdage.

 

Test af teori

Til sidst i hver projektfase vil du skulle besvare en række multiple choice spørgsmål. Det er spørgsmål som ligner og er på niveau med eksamensspørgsmålene. Selve eksamen er først til sidst, når al teorien er gennemgået, men giver dig en god fornemmelse af dit niveau.

 

Teoriopsamling

Efter hver fase er der opsamling med en underviser. Her kan vi gå i dybden med et eller flere emner som har været udfordrende at forstå.

 

Statistik program

Kurset kræver anvendelse af et statistik-program. 1 års licens til EngineRoom er inkluderet i prisen.

Bruger du og har du allerede licens til SAS JMP eller MiniTab, så brug dem. E-learningsprogrammet fås også med tutorials til de to statistikprogrammer.

Online eksamen

Eksamen tages online og tester din teoretiske forståelse af pensum. Eksamensdetaljer:

Varighed: 5 timer

Antal spørgsmål: 120

Beståelses procent: 80%

Besvarelsesprocenten beregnes automatisk, så snart den er gennemført. Du vil efterfølgende have mulighed for at se dine resultater.

 

Re-eksaminering

Hvis du ikke består eksamen første gang, har du mulighed for at tage eksamen igen efter en måned.

Før du kan tage certificeringen, skal du have bestået eksamineringen.

Projekt

Til en Six Sigma Black Belt certificering skal du have gennemført 2 forbedringsprojekter, hvor det er et krav at projektet har fulgt DMAIC-projektmetoden. Projektresultatet skal vise forbedring i en vigtig performance måling for organisationens strategi. Læs mere i pdf-filen Six Sigma Project Requirements.

 

Varighed

Projekterne skal være afsluttede inden for 18 måneder fra du starter din træning.

 

Projektcoaching

Du har i alt 10 times personlig projektcoaching. Timerne skal bruges løbende.

Her får du sparring på dit praktiske Six Sigma projektprojekt. Det kan være alt fra omsætning af teorien til den konkrete situation til udfordringer med projektdeltagere mm.

Husk at gøre brug af støtte fra din coach og gør det i hver fase. Det sikrer dig den bedste fremdrift, og du undgår at projektet kører af sporet. Coaching-tiden er knyttet til faserne og kan ikke samles sammen, fordi det er vigtigt, at du justerer løbende undervejs. Har du brug for ekstra coaching, kan du tilkøbe dette.

Certificering

Certificeringen sker på baggrund af dine gennemførte projekter. Certificeringen er en anerkendelse af, at du har bevist at du kan omsætte teorien til praksis og skabe signifikante resultater. Du skal være opmærksom på, at der ikke er beståelsesgaranti.

 

Report

Rapporten har det formål at få dig til at reflektere over din egen læringsprocessen og bevidstgøre dig om dine nye kompetencer.

Rapporten er en detaljeret afhandling, som indeholder refleksioner over processen og resultater (fx hvad du gjorde, hvorfor du gjorde det og hvilke konsekvenser det gav). I tillæg skal du dokumentere anvendelse af værktøjerne. Se pdf for projektkravene.

 

Fremlæggelse og fejring

Du skal fremlægge projektet for din underviser og en censor. Din leder og projektgruppe må meget gerne deltage, for certificering er også en lille fest, hvor dine og projektets resultater bliver fejret og anerkendt. Dette er en milepæl i din karriere!

Krav til systemer

Hvis du vælger at bruge MoreSteam EngineRoom (Statistik program) er der nogle systemkrav du skal honorere for at kunne gennemføre e-learning. Se nedenstående krav:

 • Operating System: Microsoft Windows (7 eller højere) eller Apple Mac OS X
 • Microsoft Office®: English-language (U.S.) version 2007 eller højere.
 • Network: Microsoft Excel skal være installeret lokalt på computeren. EngineRoom vil ikke fungere korrekt, hvis du kører Microsoft Excel via et netværk som en distribueret applikation.
    • Versioner: Kun én version af Microsoft Excel må være installeret. Hvis der er flere versioner af Microsoft Excel installeret på en enkelt computer fungerer EngineRoom ikke korrekt.
    • Makrosikkerhed: EngineRoom indeholder makroer. Derfor skal Microsoft Excel makrosikkerhed indstilles til medium eller lavere.
    • Tilføjelsesprogrammer: Microsoft Excel Analysis Toolpak og Analysis Toolpak VBA skal være installeret.
 • Skærmindstillinger: Minimum 1024 x 768 skærmopløsning.
 • Lyd: Valgfri lyd i kurset.
 • Browser:

Et fleksibelt kursusforløb

E-learning gør kursusforløbet meget fleksibelt.

Du kan selv planlægge hvor og hvornår du er på kursusbænken. Du skal ikke passe ind efter forud planlagte kursusdatoer.

Hos os sætter du selv tempoet i undervisningen. Du skal ikke vente på langsomme medkursister, og du undgår at blive stresset af de hurtige.

Du har også mulighed for at dele undervisningen op i overkommelige dele. Du kan således tage et mindre afgrænset emne ad gangen og undgår således ”information overload”.

Du kan selv time din undervisning i forhold til fremdriften i dit DMAIC-projekt* med e-learning. En mulighed du ikke har med traditionel klasseundervisning.

Du sparer omkostninger og besvær med transport, overnatning og fravær fra familien.

Se flere fordele her >

Start dit Lean Six Sigma Black Belt kursus her

Vi tilbyder både holdundervisning og individuelle undervisningsforløb. Du kan til enhver tid starte et individuelt forløb op.

Alle kursusdage er fra kl. 10 – 11. Det kræver kun PC / tablet / mobil med internetforbindelse.

Black Belt

Holdundervisning 

51.600,- kr. ekskl. moms

Black Belt

Individuelt undervisningsforløb

53.900,- kr. ekskl. moms

Inkluderet i prisen

✅ 140 timers e-learning

✅ 10 lærerbaseret timer

✅ 10 timers individuel projekt coaching

✅ Templates og datafiler

✅ 5 timers online eksamen

✅ Certificering

✅ 1 års licens til EngineRoom, statistik software

✅ Online Sigma Pedia

Har du spørgsmål til kurset?

 

Vi er klar til at hjælpe dig.

 

Ring: +45 22 66 99 69

Email: info@eye4improve.com

 

Referencer

 

Hvorfor eye4improve?

Michaels smittende energi, engagement, praktiske erfaring og gode evne til at formidle gør ham til en fantastisk læremester.

Det er uden tvivl takket være Michael, at jeg blev færdig med mit Lean Six Sigma projekt og efterfølgende blev certificeret Black Belt.

Jeg oplevede, at Michael var god til at lytte, vedholdende og ofte udfordrede mig, både fagligt og personligt. Jeg vil derfor gerne anbefale Michaels evner indenfor både LEAN Six Sigma og projektledelse.

Michael Alsing Jensen

Project Manager, VELUX

”Samarbejdet med Michael har været en stor succes. Michael har været en engageret og vidende samarbejdspartner, der har tilføjet undervisningen i procesoptimering og projektledelse en uundværlig praksisnær dimension. De studerende har fået et stort udbytte med Michael i rollen som en fagligt dygtig og inspirerende gæsteunderviser, der viser stor passion for både formidling og sit fagområde.”

Anne Sejer Hansen

Lektor , Erhvervsakademi Aarhus

Har du spørgsmål til Six Sigma Black Belt kurset?

 

Kontakt os gerne. Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.

Telefon

5 + 6 =