Procesoptimering

Skal du have optimeret en eller flere processer, så er vi klar til at hjælpe dig. Uanset om det drejer sig om specifik hjælp til en delproces, eller om der er tale om et end-to-end perspektiv.

Vi har mange års praktisk erfaring med at hjælpe både store internationale virksomheder, samt små og mellemstore virksomheder, og det har været inden for mange forskellige brancher som fx administration, produktion, udvikling og pharma. Længere nede kan du læse et par eksempler fra nogle af disse samarbejder.

 

Hvad er procesoptimering

Procesoptimering er en gennemgang og forbedring af dine processer, så de effektivt og strømlinet leverer et output, som imødekommer eller overgår dine kunders forventninger til: kvalitet, funktionalitet og levering til tiden. En anden gevinst ved procesoptimering er, at forbedringen samtidig reducerer fejl og spild i processen og derved forbedrer bundlinjen, fordi der bliver brugt færre ressourcer.

Alle har med jævne mellemrum brug for at skulle optimere eller justere deres processer. Behovet kan opstå som følge af øget konkurrence, højere kundekrav, ændringer i processen, faldende kvalitet m.m.

 

Procesoptimering med eye4improve

I er i centrum hele vejen igennem forløbet. Målet er at få indfriet jeres ønsker, men også at I efterfølgende har forståelsen, evnerne og motivationen til selv at kunne styre processen fremadrettet.

 

Ledelsen

Eye4improve har stor erfaring med at afstemme målet for den konkrete opgave og klæde ledelsen på til at forstå processen for forbedringsinitiativet og deres rolle, så ledelsen kan gå forrest i indsatsen, som en samlet flok.

 

Medarbejderne

Opgaven bliver løst med stor respekt for og i øjenhøjde med medarbejderne. Det er vigtigt at medarbejderne bliver inddraget, involveret og motiveret i forbedringsarbejdet. Det er dem, som kender processens problematikker til bunds, og det er dem, som efterfølgende skal holde den forbedrede proces kørende.

 

Praktisk tilgang – årsagsbehandling frem for symptombehandling

Ved at have fokus på kunderne, processen og fakta finder vi de bagvedliggende årsager, og yder således ikke kun behandling af symptomerne. Hvis der eksempelvis opstår brand i et produktionsanlæg, så klarlægger vi årsagerne til, hvorfor der overhovedet kan opstå brand, i stedet for blot at udøve brandslukning. På den måde minimerer du risikoen for, at noget lignende kan ske igen.

 

Procesoptimeringsmetoder – vores metoder sikrer dig gode resultater

I kan forvente, at vi anvender værktøjer og metoder fra både Lean og Six Sigma metoderne til selve optimeringen. Derudover bruger vi også forandringsledelse, projektledelse og senior management erfaring for at sikre, at I opnår de ønskede resultater hurtigt, med færrest ressourcer og højest mulig effekt.

Referencer

 

Vi er her for at hjælpe vores kunder og gøre en mærkbar og positiv forskel – hver gang.

I will highly recommend Michael for his approach to set the right scope and quality in projects we have done together. Michael is able to keep a high momentum in his projects because of the strength of establishing a team spirit in the project teams and willingness to deliver on time.

Thanks a lot Michael.

Gert Jensen

Project engineer LEGO R&D Processing Technology, LEGO

I had the pleasure to train and coach Michael in his Black Belt role at Johnson Controls. Michael is a real pleasure to work with and has become a very good friend. He has developed excellent process improvement skills and experience in both manufacturing and transactional process areas. A true professional that cares about people and is passionate about process improvement.

Frank Stuward

Master Black Belt, Johnson Controls INC

Kontakt os

Kan vi hjælpe dig med din unikke situation? – Tøv ikke med at kontakte os.

1 + 2 =